Задачі на виграшні стратегії

6.1. Вказівка. Першому треба першу монету покласти в центр стола, а потім класти монети симетрично ходам другого відносно центра стола. Відповідь. Виграє той, хто ходить першим. 6.2. Вказівка. Перший хід ― провести хорду, по обидва боки від якої розміщено по 9 точок. Виграшна стратегія ― симетричні ходи. 6.3. Вказівка. Виграшна стратегія ― центральна або осьова симетрія. 6.4. Вказівка. Незалежно від першого ходу суперника другий гравець може залишити після свого ходу два однакові за довжиною ланцюжки пелюсток, після чого застосовувати симетричну стратегію. 6.5. Вказівка. Перший хід перший гравець робить в центральну клітинку, а потім робить симетричні ходи ― відповіді. 6.6. Вказівка. Використайте центральну симетрію куба. Відповідь. Виграє другий гравець. 6.7. Вказівка. Першому гравцю слід першим ходом зафарбувати квадрат розміром 4 ´ 4, симетричний відносно відрізка, що ділить дошку навпіл, як показано на рис. 6. Який би квадрат не зафарбував партнер своїм ходом, перший гравець повинен зафарбувати квадрат, симетричний вказаному відносно прямої АВ. 6.8. Вказівка. Перший хід ― в центр дошки, а після цього ― центральна симетрія. Відповідь. Виграє перший гравець. 6.9. Вказівка. Центральна симетрія. Відповідь. Виграє другий гравець. 6.10. Вказівка. Першим  ходом перший гравець знімає центральну шашку, а потім грає центрально-симетрично. Відповідь. Виграє перший гравець. 6.11. Вказівка. Шуканою стратегією є така: перший гравець ставить –1 в центральну клітинку. Якщо другий гравець записує в деяку клітинку певне число, то перший гравець записує протилежне число в клітинку, яка симетрична клітинці другого гравця відносно центральної клітинки. 6.12. Вказівка. Перший гравець першим своїм ходом кладе фішку в центральну клітинку, а потім робить ходи симетрично відносно стовпця, який проходить через центральну клітинку, при умові, що другий гравець перед цим не поставив фішку у цей стовпець. У супротивному разі він (перший гравець) робить ходи симетрично відносно центральної клітинки. Відповідь. Виграє перший гравець. 6.13. Вказівка. Першим своїм ходом перший гравець повинен закреслити квадрат 49 ´ 49, а потім ходити симетрично. 6.14. Вказівка. На кожний хід партнера другий гравець повинен відповісти ходом, після якого його шашка займає клітинку, симетричну відносно центра дошки тій клітинці, на яку тільки що поставив свою шашку його партнер. 6.15. Вказівка. Вкажемо виграшну стратегію для другого гравця. Виконуючи черговий хід, він повинен ставити свого слона на клітинку, симетричну відносно вертикальної осі симетрії дошки клітинці, на яку тільки що поставив слона його партнер. Потім слід показати, що описана стратегія може бути реалізована і що вона дійсно призводить до виграшу. Відповідь. Виграє другий гравець.