Підрахунок двома способами

03.04.2013 20:50

 

 

При розв’язуванні рівнянь виражають деяку величину двома способами (наприклад, площа, шлях або час). Іноді деяку величину оцінюють двома способами, тоді одержують або нерівність, або величини різної парності. Така ідея тісно пов'язана з ідеєю інваріанта. Вона буває джерелом суперечності. Цей метод часто зустрічається при розв’язуванні не лише олімпіадних задач. За допомогою цього методу, як правило, складається рівняння, в яке входить невідома величина.