Парність

25.05.2013 11:46

Деякі задачі легко розв’язуються, якщо помітити, що певна величина зберігає свою парність, а тому ситуація, коли ця величина має іншу парність, неможлива. У більшості задач цю величину треба сконструювати. При розв’язу-ванні таких задач часто використовують доведення від супротивного.